Hvad laver vi på vore klubaftener. Se Aktivitetsplan.

Forberedelse til Lange Tog - juni 2023.

Vi har lavet mange små forbedringer - fjernet en s-kurve på parade strækket, lavet en ny og bredere vej til vores Faller Car så 2 lastbiler kan passere hinanden, bygget "tvangsskinner" i 2 kurver i vores skjulte banegård, lavet de første haver på Grindsted Station m.m. Der har selvfølgelig også været arbejdet på større projekter - automatisering af Troldhede Station, vandtårn og andre bygninger på Grindsted Station samt forbedring af landskaberne rundt om banerne.

Faller Car "banen" gøres klar - der fræses tråd i vejen.

Henrik har travlt med programmering af Troldhede Station


Når der skal skiftes ledninger træder Lukas til.


Der arbejdes med haver og bygninger på Grindsted Station. Havernes design følger et par luftfotoer fra begyndelsen af '60erne.
Vandtårnet får en side patineret pr. uge.

S-kurven for enden af paradestrækket rettes ud.Der fræses plaststrimler til tvangsskinner - vi skal helst ikke have afsporinger i kurverne på den skjulte banegård.

Mere om Lange Tog se link.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar