Hvad laver vi på vore klubaftener. Se Aktivitetsplan.

Forberedelse til Lange Tog - køreaften og lidt mere.

 Så har vi haft en køreaften, hvor vi som sædvanligt har kørt med lidt af hvert. Denne gang har vi dog kørt med tog der er styret fra stationerne - Varde, Ansager, Grindsted, Troldhede og Tistrup der alle har været betjente. Der har altså været en ekstra strækning i sving, nemlig VaGJ hvor skinnerne endelig er blevet rensede. De 2 "blinde " baner VNJ og VVGJ har også haft enkelte tog på besøg. Eneste strækninger uden kørsel har været Grindsted - Kolding (TKVJ) og Troldhede - Ejstrup (DSB?) idet kælderen ikke har været betjent.
Alting er forløbet uden uheld, så vi mangler kun trafik til og fra kælderen før alle strækninger er klare til Lange Tog.
Der er derudover blevet klippet hæk, luget ukrudt, rettet skinner ud og arbejdet på Troldhedes ardinoer.

Indbydelse til Lange Tog se link.


Enden af paradestrækket hvor s-kurven er rettet ud.

Tistrup Station - stationsbygningen er nok stadig under opbygning til Lange Tog.

K maskine med persontog passerer et husmandssted (Hobbytrade)

Regionaltog til Struer!

Kultog til Troldhede.


Skinnebus på VaGJ

Der arbejdes med ledningsføringen på Troldhede.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar