Hvad laver vi på vore klubaftener. Se Aktivitetsplan.

Hverdag igen.

 Efter Lange Tog har vi arbejdet med de ting, vi ikke blev færdige med, inden vores arrangement samt de småfejl vi opdagede under kørslen. 
Der er ballasteret ved enden af paradestrækket, lavet perronkanter til "Vejle N", arbejdet med signalafhængighed på Troldhede og repareret småfejl i styringen af sporskifterne på Varde Station. Der er også påbegyndt et par nye ting. Placering af en købmandsforretning - langt ude på landet - for enden af Troldhede modulerne samt arbejde på nye haver i Grindsted.

Købmanden er prøveopstillet.

Overflødig smuld fjernes

Karkludene klippes - så de passer sammen.

Karkludene limes på plads.

Der bores huller Ø 0,5mm i 3D printede "beton" pæle.Arbejdet med fejlretning på Varde er i gang.
Henrik arbejder med ledningerne under Troldhede.

Jan laver perronkanter til Vejle N.Ny ballast på paradestrækket


1 kommentar: