Hvad laver vi på vore klubaftener. Se Aktivitetsplan.

Køredage og besøg fra Sjælland.

 Vi har haft besøg fra Sjælland d.29 - 30 april. I den forbindelse fungerede vores køredag den sidste torsdag i april som generalprøve. Vi fik lavet flere faste oprangeringer af persontog samt 4 - 5 godstog hvor der kan udveksles vogne. Der blev også rangeret en hel del på Grindsted station. 
Lørdag blev store køredag med kørsel fra 15.00 til 18.30 og igen fra 20.00 til 22.30. Vi kørte efter samme idé, som vi efterhånden er vænnet til fra vore normale køreaftener. Dvs. 4 stationsbestyrere og ellers lokomotivførere der følger med togene rundt. 
Søndag blev der tid til et par timers kørsel inden sjællænderne tog tilbage igen!
Torsdag d.4/5 prøvede vi noget nyt - kørsel med stationsbestyrere samt rangister/lokomotivførere på de store stationer. Dvs. togene kørte rundt uden lokomotivfører. Det fungerede ret godt, så vi vil muligvis køre efter det koncept i fremtiden.DSB materiel i Bindeballe.

K-maskine med persontogN-maskine med kultog. Pb vogne.


E-maskine med forløbertog. 4CM + 2CP + AF + ECO


MT rangerer med is og øl på Grindsted Station.


Lynette i Nr.Nebel

Gl. MX med "hvidt" tog.


Vogne ved Grindsteds Exportslagteri.
MH med lokalgodstog til Tistrup.IC tog med ekstra maskine - maskinomløb!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar